Dla Przedsiębiorców

Ustawa z 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013r., poz. 888) nakłada na przedsiębiorców...

czytaj więcej

Dla Recyklerów

Współpraca polega na współdziałaniu w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Podstawą są Dokumenty Potwierdzające...

czytaj więcej

Dla Samorządów

Obowiązujące akty prawne dotyczące gospodarowania odpadami, do których należą: ustawa z 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz znowelizowana ustawa...

czytaj więcej