Kampanie edukacyjne


1. KRECIK-ECIK Segreguje śmieci


Total-Eko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. została partnerem projektu edukacyjno - ekologicznego „Krecik Ecik segreguje śmieci”,  skierowanego głównie do uczniów szkół podstawowych z klas I-III. Program ma na celu promowanie wśród najmłodszych rozważnego gospodarowania surowcami wtórnymi   oraz utrwalanie i przekazywanie wiedzy na temat zasad recyklingu.

Więcej informacji na stronie www.ekokoledzy.pl     


2. Skorzystaj ze znaku „Jesteśmy Ekologiczni”


Gdzie jest widoczny?
Jesteśmy ekologiczni
Umieść ten znak na swoich opakowaniach i materiałach marketingowych. Uświadom swoich klientów, że jesteś proekologiczny i kwestie ochrony środowiska są dla Ciebie bardzo istotne. Pomóż nam w jak najbardziej racjonalny i kompleksowy sposób organizować selektywną zbiórkę materiałów opakowaniowych i zatroszcz się o edukację ekologiczną dzieci i młodzieży.

Dlaczego ten znak?
Znak towarowy „Jesteśmy Ekologiczni” ® umieszczony na opakowaniu oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych tworzonego w Polsce przez Total-Eko Organizację Odzysku Opakowań S.A., jak również w edukację ekologiczną w szkołach na terenie kraju.

Prawo do używania Znaku
Total-Eko Organizacja Odzysku Opakowań SA udostępnia licencję do używania znaku „Jesteśmy Ekologiczni” ® nieodpłatnie. W ramach współpracy, Przedsiębiorcy objęci ustawowym obowiązkiem odzysku i recyklingu przekazując nam swój obowiązek, nabywają prawo do stosowania znaku „Jesteśmy Ekologiczni” ®. Firmy współpracujące z Total-Eko, zajmujące się zbiórką i recyklingiem odpadów opakowaniowych, także uzyskują prawo stosowania znaku w punktach swojej działalności gospodarczej i materiałach informacyjnych.