Usługi

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów stale wzbogacamy naszą ofertę aby maksymalnie odciążyć Państwa od szerokiego zakresu obowiązków związanych z ochroną środowiska - dlatego nasza fachowa i merytoryczna obsługa z wykształceniem i doświadczeniem oferuje także usługi z zakresu sprawozdań i raportów dotyczących ochrony środowiska.

Oferujemy pomoc albo sporządzanie:

 

  1. sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska tzw. opłata środowiskowa (wprowadzanie gazów i pyłów, pobór wód z własnych ujęć, wprowadzanie ścieków, składowanie odpadów)
  2. sprawozdań do KOBiZE (czyli do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych)
  3. sprawozdań OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3
  4. sprawozdań o rodzajach i ilości odpadów
  5.  
     

Sprawozdania dotyczącyce korzystania ze środowiska

Uregulowania prawne dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska można znaleźć w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232). Na tej podstawie, Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z  zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania...

czytaj więcej

Sprawozdania do KOBiZE

Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (DZ.U. Nr 130, poz.1070 z późn. zm.) nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, w wersji elektronicznej...

czytaj więcej

Sprawozdania OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3

Obowiązek składania sprawozdań OPAK reguluje Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 roku nr 63, poz. 638 ze zm.)


Obowiązek złożenia...

czytaj więcej

Sprawozdania o rodzajach i ilości odpadów

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ,posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym