O firmie

 Recykling czyli drugie życie odpadów
Total-Eko Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
w Olsztynie istnieje od wejścia w życie zapisów Ustawy z 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.). Powołana została aktem notarialnym z 6 grudnia 2002r. i  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Akcjonariat jest w  100% kapitałem polskim.

Total-Eko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. jest pierwszą i jedyną organizacją odzysku powstałą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, jednak swoją działalność prowadzi na terenie całej Polski.

Przedmiotem działalności Total-Eko Organizacji Odzysku Opakowań S.A. jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie realizacji ustawowych obowiązków zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Total-Eko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. pełni te obowiązki przy współpracy z wyspecjalizowanymi firmami.

 
Oświadczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

wróć