Dla Przedsiębiorców

Ustawa z 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013r., poz. 888) nakłada na przedsiębiorców, będących wytwórcami lub importerami wprowadzającymi na rynek krajowy produkty w opakowaniach, obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych powstających z tychże produktów.

W ramach swojej działalności TOTAL-EKO Organizacja Odzysku Opakowań S.A., oferuje współpracę m.in.
 • przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na pakowaniu lub przepakowywaniu towarów,
 • wytwórcom produktów w opakowaniach;
 • importerom oraz firmom dokonującym wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru,
 • przedsiębiorcom prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającym produkty tam pakowane;
 • przedsiębiorcom prowadzącym więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającym produkty tam pakowane;
 • przedsiębiorcom, którzy pakują produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzają je na rynek krajowy;
 • przedsiębiorcom, nie będącym wytwórcą produktu, którzy zlecili wytworzenie tego produktu oraz których oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub opakowaniu.

W celu nawiązania współpracy niezbędne jest podpisanie stosownej umowy, na mocy której Total-Eko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. przejmie od przedsiębiorcy ustawowy obowiązek odzysku i recyklingu od wprowadzanych przez niego produktów w opakowaniach na rynek krajowy.

Korzyści ze współpracy z Total-Eko Organizacją Odzysku Opakowań S.A. to:

 1. niższe koszty - realizacja obowiązku za pośrednictwem organizacji odzysku to znacznie niższy koszt dla Przedsiębiorcy,
 2. zwolnienie ze sprawozdawczości - organizacja odzysku w imieniu Przedsiębiorcy składa sprawozdanie OŚ-OP1 do właściwego dla firmy Urzędu Marszałkowskiego,
 3. pewność prawidłowej i terminowej realizacji powierzonego obowiązku,
 4. oszczędność czasu i pieniędzy,
 5. doradztwo w zakresie aktualnych przepisów o gospodarowaniu odpadami,
 6. prowadzenie w imieniu firm, publicznych kampanii edukacyjnych.  
  Pobierz zlecenie

Przedsiębiorca ma tylko obowiązek poinformowania Marszałka swojego województwa o przekazaniu ustawowych obowiązków dla Total-Eko Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

wróć