Dla Recyklerów

Ofertę kierujemy do:

  • recyklerów,
  • jednostek pozyskujących odpady opakowaniowe i przekazujących je do recyklingu
  • eksporterów odpadów opakowaniowych

Współpraca polega na współdziałaniu w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Podstawą są Dokumenty Potwierdzające Odzysk i Dokumenty Potwierdzające Recykling wystawiane imiennie na Total-Eko Organizację Odzysku Opakowań S.A.. Dokumenty mogą być wystawiane tylko przez recyklerów posiadających wymagane prawem zezwolenia.

Naszym współpartnerom oferujemy atrakcyjne i korzystne warunki współpracy

wróć