Kampanie edukacyjne

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach jest zobowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.
Obowiązek ten może realizować samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

  • W przypadku samodzielnej realizacji zobowiązany jest przekazać na ten cel lub wpłacić na rachunek bankowy właściwego Urzędu Marszałkowskiego co najmniej 2 % wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym
  • Organizacja Odzysku Opakowań przejmując od przedsiębiorcy obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zobowiązana jest przekazać na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5 % przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu realizacji w/w obowiązku

Organizowane przez TOTAL-EKO Organizację Odzysku Opakowań S.A. kampanie edukacyjne prowadzone są z myślą o konieczności zwiększania świadomości ekologicznej całego społeczeństwa. Organizujemy projekty ekologiczne dla najmłodszych np. Krecik Ecik segreguje śmieci oraz wydarzenia dla dorosłych, np. konferencje połączone z ekopiknikiem.

Chętnie wspieramy również inicjatywy ekologiczne podejmowane przez podmioty zewnętrzne.

Ostatnia aktywność organizacji:

VI KONGRES PRZYSZŁOŚCI

Festiwal biegowy Warmia Run Challenge WRC

22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi

Przewiń na górę